+90 530 412 28 56

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

 

İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı ve Koçluk

Personel ve Özlük İşleri Danışmanlığı

 

  • İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI

İnsan Kaynakları Süreçlerinizin “Sosyal Uygunluk Normlarına” uygunluğunu denetliyor ve “Stratejik İnsan Kaynakları” bakış açısıyla süreci yeniden yapılandırıyoruz.

Seçme ve Yerleştirme Süreçleri

Doğru kaynakları kullanarak, en doğru insan kaynağının kuruma kazandırılması ve uzun süreli istihdamı konularında gerekli tüm altyapıyı hazırlıyoruz.

 

İşten Çıkış Süreçleri

İşten çıkış süreçlerinin “İşveren Markası” üzerindeki rolünden yola çıkarak, tüm çıkış süreçlerini geri bildirim verebilen stratejik bir yapıya kavuşturuyoruz.

 

Norm Kadro Çalışmaları

Kurum hedef ve stratejileri doğrultusunda “Norm Kadro Çalışması” yapılarak orta ve uzun vadeli personel bütçe yönetim sistemini diğer insan kaynakları süreçlerine entegre ediyoruz.

 

İş ve Görev Tanımları

Doğru işe doğru insan kaynağının yerleştirilmesinin neticesinde doğru iş ve görev tanımlarını oluşturarak verimli ve sürdürülebilir bir “Organizasyon Şeması” oluşturuyoruz,

 

Ücret ve Yan Haklar Yönetim Sistemi

Pozisyonlar bazında; temel ücret, yan haklar, sosyal haklar ve özel çalışma standartları sistemlerini ve paketlerini oluşturarak kurum “Ücret Politikası”nı belirliyoruz.

 

Eğitim

Check-Up Eğitimleri ile kurumunuzun “İletişim Fotoğrafını” çekiyor, kurumun “Stres Düzeyini” belirliyor ve yönetilmesi noktasında süreçlere katkı sağlıyoruz,

Kişisel Gelişim Eğitimleri (İletişim, Ekip Yönetimi, Çatışma Yönetimi, Motivasyon vb.) ile aksayan ve geliştirilmesi gereken süreçlere nokta atışı yapıyoruz,

Kurum içi “Eğitim Akademisi” kurarak “Yönetici Adayı Yetiştirme Programı“ ile içinizdeki doğru yönetici adaylarını belirleyerek kurumu geleceğe hazırlıyoruz.

 

Performans Yönetim Sistemi

Yetkinlik ve hedef bazlı “Performans Değerlendirme Sistemi”ni kuruyor ve insan kaynakları süreçlerinin tamamına entegre ederek sürdürülebilirliğini sağlıyoruz.

 

Kariyer Planlama

Kurum hedefleri doğrultusunda oluşturulan insan kaynakları modüllerinden elde edilen veriler ile “Kariyer ve Terfi Sistemi”ni oluşturuyor ve “Terfi ve Atama” sürecini hayata geçiriyoruz.

 

Ödül ve Öneri Sistemi

Kurum içi motivasyonu güçlendirecek, yapılandırılmış insan kaynakları süreçlerinin devamlılığını sağlayacak ve kurum içi iletişimi sürekli besleyecek bir “Ödül ve Öneri Sistemi” oluşturuyoruz.

 

Çalışan Temsilciliği

Kurumun iç iletişimi güçlendirmek, kurum vizyonunu çalışanlarına yaymak, insan kaynakları politikalarının sahadaki uygulamalarını desteklemek amacıyla “Çalışan Temsilciliği Sistemi” oluşturuyoruz.

 

Çalışan El Kitabı

Yapılan tüm çalışmaları kurumun misyon ve vizyonu yansıtacak “Çalışan El Kitabı” adı altında derliyor ve kurumsal bir kaynak oluşturuyoruz.

 

 

  • YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE KOÇLUK

Kişisel ve Takım Koçlukları ile; oluşturulan insan kaynakları süreçlerinin ve verilen eğitimlerin davranış değişikliğine dönüşmesini sağlayarak yapılanmanın kalıcı ve sürdürülebilir olmasını sağlıyoruz.

 

  • PERSONEL VE ÖZLÜK İŞLERİ DANIŞMANLIĞI

Stratejik İnsan Kaynakları organizasyonun ayrılmaz bir parçası olduğunu düşündüğümüz Personel Özlük İşleri süreçlerini, yapılandırdığımız insan kaynakları süreçlerine entegre ederek uyumlu ve verimli bir hale getiriyoruz.