+90 530 412 28 56

BSCI Danışmanlığı

Business Social Compliance İnitiative

Business Social Compliance Initiative (BSCI) Ticari Sosyal Uyumluluk Girişimi, dünya çapındaki fabrika ve tarlalardaki çalışma koşullarını geliştirmeye odaklı olarak 2003 yılında Foreign Trade Association (FTA) tarafından oluşturulmuştur. 2018 Ocak ayından itibaren ise FTA kuruluşu «AMFORİ» adını almıştır

Katılımcıları Çeşitli sektör ve endüstrilerde ticari faaliyetlerle uğraşan perakende ve ithalat şirketleridir. Amfori ‘nin 40 ülkeden  yaklaşık 2000 marka, üretici ve sosyal kuruluş üyedir.

BSCI Katılımcıları ve iş ortakları, BSCI Davranış Kurallarını uygulamayı taahhüt etmişlerdir.

 

 1. ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
 2. ETİK İŞ DAVRANIŞI
 3. ADİL ÜCRET
 4. AYRIMCILIK YAPILMAMASI
 5. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
 6. İNSANA YAKIŞIR ÇALIŞMA SAATLERİ
 7. GENÇ İŞÇİLER İÇİN ÖZEL KORUMA
 8. ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİ ÖNLEME
 9. GÜVENCESİZ ÇALIŞMAYI ÖNLEME
 10. BORÇLARIN İŞGÜCÜ İLE ÖDENMESİNİN ÖNLENMESİ
 11. ÇEVRENİN KORUNMASI

 

Diğer sosyal uygunluk denetimlerinden farklı olarak BSCI denetimlerinde Etkili bir Yönetim sistemi, Çalışanların katılımı ve eğitim konuları detaylı olarak incelenmektedir.

Bu sebeple BSCI denetime girmeden önce üstte belirtilen konularda tüm gereklilikler tamamlanmalıdır.

Yönetim sisitemi : Politika prosedür ve talimatlar ( Çocuk işçilik, Genç Çalışanlar, Güvencesiz Çalışma, Örgütlenme Özgürlüğü) ile Tedarikçi ve paydaş haritalandırılması

Adil Ücret hesaplaması.

Çalışan Katılımı: Çalışanların özgür ve demokratik şekilde temsilci seçebilmeli, ve dilek ve şikayet mekanizmasına etkin şekilde katılmalar sağlanmalıdır.

Eğitim: hem çalışanlar hem de yönetim kadrosuna spesifik konularda eğitim verilmeli ve eğitim ölçülmelidir. (Hak ve sorumluluk eğitimi, Yaş Doğrulama, Genç işçiler, Disiplin Prosedürü, Dilek şikayet prosedürü vb.)

 

BSCI denetimi AMFORİ BSCI SİSTEM KITAPÇIĞI (2018) da belirtilen 13 Performans Alanı kapsamında gerçekleştirilmektedir.

 

Performans alanı 1: Sosyal yönetim sistemleri ve kademeli etki

Performans alanı 2: İşçilerin süreçlere dâhil edilmesi ve korunması

Performans alanı 3: Örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakları

Performans alanı 4: Ayrımcılık Yapılmaması

Performans alanı 5: Adil ücretlendirme

Performans alanı 6: Makul Çalışma Saatleri

Performans alanı 7: İş sağlığı ve güvenliği

Performans alanı 8: Çocuk işçiliğini önleme

Performans alanı 9: Genç işçiler için özel koruma

Performans alanı 10: Güvencesiz çalışmayı önleme

Performans alanı 11: Borçların işgücü ile ödenmesinin önlenmesi

Performans alanı 12: Çevrenin korunması

Performans alanı 13: Etik davranışlar